بهترین روش ساخت هولوگرام

ساخت هولوگرام

هولوگرافی یک تکنولوژی کار آمد اما گاهی ناامید کننده به نظر می رسد. تصور ذهنی بر پایه مدل “star trek”است که از تصاویر سه بعدی  تلویزیونی کمتر تخیلی به نظر می رسد. حقیقت این است که برای تمامی افراد  تصاویر محوشده ی برروی کارت های امنیتی، پاسپورت ها و دسته چک ها از ویژگی های امنیتی به شمار می آید. ساخت هولوگرام کاربردی امنیتی در همه جوامع دارد.

هولوگرافی نیز کاربردهای بسیاری دارد. یکی از کاربردهای هولوگرافی نمایش هنرهای سه بعدی در موزه هاست که قابلیت اندازه گیری بسیار دقیق با استفاده از تکنیک های خاص و ارزیابی دقیق بسته های سه بعدی در شرکت های ترابری است. اما تفاوت های میان هولوگرام های با کیفیت بالای به کار برده شده در ابزار ها و تغییرات روزانه ی کارت های شناسایی نیازمند لیزرها و ابزارهای خاص برای نمایش آن است.


اکتشافات راجش منون در مورد ساخت هولوگرام

تمامی این تحقیقات به اکتشاف راجش منون مهندس دانشگاه یوتا انجامید که که به آزمایش پروانه های آبی رنگ که در آمریکای شمالی ومرکزی یافت می شوند انجامید. رنگ چشمگیر بال های این پروانه محصول رنگدانه ی آن نیست بلکه با ساختار و ترتیب بال های آن همخوانی دارد. بال های پروانه با انعکاس نور و پراکنش آن به قسمت های متفاوت با طول موج های متفاوت و انکسار آن سبب ترکیب طول موج های متفاوت با یکدیگر می شود.

در نتیجه  با تشدید طول موج های آبی رنگ به چشم تماشاچی می رسد این در حالی است که سایر رنگ ها  یاهمدیگر را خنثی، تشدید و یا تقلیل می شوند. علاوه بر این، برخلاف هولوگرام های امروزی رنگ و ظاهر این نوع پروانه ها صرف نظر از نوع زاویه ی دیدشان یکسان باقی می مانند.

دکتر منون و هم تیمی هایش با تقلید روش های انتشار و انکسار نور بال های پروانه ها به ساخت هولوگرام های واقعی و کاربردی دست یافتند. آن ها نحوه ی عملکردشان را در مقاله ی گزارش های علمی توصیف کردند.

ساخت هولوگرام

ساخت هولوگرام توسط دکتر منون

یک هولوگرام متداول با تابش امواج اشعه ی لیزری به دو قسمت، تابش نیمی از امواج به جسم مورد هولوگرافی قرار گرفته و سپس قرار دادن تصویر ایجاد شده به وسیله ی امواج دوباره ترکیب شده بر روی نوار فوتوگرافی می باشد. نتیجه ی این عمل ایجاد الگوی تداخلی به وسیله ی امواج نامنظم می باشد. نور درخشان در این الگو و روند در صورت نیاز وارونه می گردد. در نتیجه تصویر سه بعدی از شی اصلی حاصل می گردد.

رویکرد دکتر منون نسبت به سایر روش های به کار گرفته شده متغیر می باشد. اولا: امواج به وسیله ی لیزر پخش می گردد. ثانیا: نوار و فیلم های هولوگرافی از نوع یکدست نمی باشد بالعکس صفحه ی پلاستیکی شفاف با خطوط میکروسکوپی که بر روی سطح آن شیارهایی را ایجاد کرده است ثالثا: الگوهای خطوط و شیارها محصول علم عکاسی نمی باشند بلکه نتیجه ی محاسبات رایانه ای می باشند.

دکتر منون به جای استفاده از لیزر کار خویش را با عکس های متعدد از شی مورد هولوگرافی و از زوایای متعدد آغاز کرد. هم چنین این عکس برداری ها به وسیله ی دوربین های مختص به برجسته نمایی و یا دوربین های تک کاره ی معمولی که حول زوایای متعدد به گردش در می آید صورت می گیرد.


نمونه برداری هولوگرام توسط کامپیوتر

سپس این عکس ها به درون رایانه راه پیدا می کنند. در اینجا از روش های محاسبه ای خاص برای برای تعیین توپوگرافی صفحه ی پلاستیکی که از نور برای روشن نمودن صفحه ها به کار گرفته می شود و به وجود آوردن تصاویر سه بعدی مطلوب استفاده می شود. در صورت نیاز  شیارها و خطوط موجود بر روی صفحه به عنوان مقیاس بال های پروانه مورد استفاده قرار می گیرد که از نور انکسار یافته برای تولید جلوه های ویژه به کار می گیرند.

زمانی که کامپیوتر شرحیات لازم برای محاسبه ی این مراحل را به دست آورد این نقشه ها در درون دستگاه های عکاسی سنگی (روشی که برای تولید تراشه های کامپیوتری به کارگرفته می شود ) قرار گرفته می شوند. از این دستگاه برای برای کپی برداری در نمونه های هولوگرام نیز استفاده می شود.

نتایج حاصل از این نوع عکس برداری

نتایج حاصل از این نوع عکس برداری با استفاده از نورهای معمولی حاصل گردیده است. بنابراین نیازی به استفاده از  لیزر برای بازسازی تصاویر نیست. طول موج های سفید نیز همین کارایی را دارند. حتی یک چراغ قوه نیز همین کاربرد را دارد. دکتر منون با استفاده از یک چشمه ی نور موفق شد هولوگرام با طیف های کامل رنگی با قدرت ده برابری بیش تر از نمونه های امروزی تولید کند. نمونه های جدید هولوگرامی از زوایای متعدد بدون تحریف قابل مشاهده هستند و قیمت آن ها تنها بخشی از نمونه های امروزی می باشد.

اکنون دکتر منون و هم تیمی هایش بر روی یک نوع هولوگرام که ویژگی های امنیتی را در نظر می گیرند تکیه می کنند. آن ها امیدوارند روزی موفق به ساخت فیلم های هولوگرافی  با استفاده از تلفیق دهنده های نوری که مستقیما به وسیله ی الگاریتم های ساخت هولوگرام کنترل می گردند، شوند.

اگر تمامی این افکار به واقعیت پیوند شود سپس تحقق رویاهایی همانند تلویزیون هولوگرافی امکان پذیر خواهد شد. بازار کنونی هولوگرام های امنیتی موجود را با نمونه های واضح، غیر قابل کپی برداری و قابل رویت از زوایای متعدد را جایگزین می کند.


آخرین مقالات
دیدگاه‌ها
دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.1