کاربرد هولوگرافی در تجهیزات پزشکی گوش

هولوگرافی مدرن

هولوگرافی در گوش پزشکی

هولوگرافی در گوش پزشکی کاربرد های بسیاری دارد که در این مقاله بررسی خواهیم کرد.گوش انسان در استخوانی جاسازی شده است که بخشی از جمجمه را تشکیل میدهد.گوش به سه دسته تقسیم میشود..گوش بیرونی،گوش میانی و گوش درونی.گوش بیرون شامل بال برگ مانند است.کانال شنوایی خروجی و غشای طبلی شکل.

غشای طبلی شکل شاخابه ای از گوش میانی است که صدایی که از بیرون می آید را توسط استخوان چکشی شنوایی به گوش درونی انتقال میدهد.گوش میانی در حفره ی طبلی شکلی قرار گرفته است و شامل استخان چه های شنوایی است.گوش درونی حلزون شکل است.این بخش حلزونی به دو کانال مشابه توسط غشای بنیادی تقسیم میشود.سلول های دریافتی برای حس شنوایی در قسمت غشای بنیادی تقسیم میشوند.

●هولوگرافی با دو نمایش و مدت زمان متوسط برای مطالعه ی بخش های متفاوت اندام شنوایی انسان بسیار مفید است.

●لرزش بخش های داخلی ماکت ها مانند حلزون  باز شده و غشای اصلی توسط هولوگرام میان مدت مطالعه شده است.

●اینترفرومتری هولوگرام میان مدت برای مطالعه ی تحلیلات لرزشی با فشار بر اتصالات ماهیچه ی گوش میانی نشان داده است که استخوان سندان و استخان چکشی مانند اهرمی در اطراف محور مستقل فرکانس حرکت میکند.

هولوگرافی در گوش پزشکی

مطالعه ی غشای پرده گوش توسط هولوگرافی

پرده ی گوش در هر دوی فشار های شنوایی و در کانال های بیرونی گوش به طرف استخوان چه های گوش میانی مهم است.تکنیک مرئی هولوگرافی در گوش پزشکی میتواند با اندازه گیری دقیق شکل غشا بکار رود.وقتی امواج صدا بر روی پرده در گوش بیرونی می افتد،میلرزد.این لرزش با عمل نفوذی استخان چه ی شنوایی به استخان رکابی که به عضله ی حلقوی متصل استمنتقل میشود و در نهایت به سیستم نرمی در داخل گوش میرسد.لرزش ها درون مایع لنفاوی تکثیر میگردند و موجب لرزش غشای اصلی شده که به انگیزش سلول های دریافت کننده در حلزون گوش می انجامد. برای استفاده از هولوگرافی بعنوان ابزاری بالینی برای افراد زنده مراقبت های ویژه ای در استفاده از سیستم عینی با توجه به دریافت عینی دشوار از کانال های باریک و پیچ دار بیرون گوش الزامی است.

دستگاه بصورتی انعطاف پذیر با استفاده از دستگاه فیبری آندوسکوپ به جهت روشن سازی و استفاده از فیلمی قابل ارتجاع برای ضبط هولوگرام ساخته میشود.دستگاه نتیجه ی نهایی را در ده ثانیه تولید میکند.بنابراین برای کاربردهای طبی و مطالعات سریع الگوهای لرزش پرده ی گوش مفید است.

اینترفرومتری میان مدت

اینترفرومتری میان مدت هولوگرام اصولا برای مطالعات حالات لرزش گوش شخص زنده و مطالعه ی آن در کلیه ی نواحی گوش مناسب است.در برخی کودکان و بزرگسالان آماس گوش پدید می آید که موجب بد عمل کردن شیپور استاش متصل به غشای تحت تراکم فشار هوا میشود.نتیجه ی آن از دست دادن توان شنیداری ،انسداد گوش و اتوفونی است.

هولوگرافی در گوش پزشکی میان مدت از نمونه ی استخان غشای تازه ی انسان حرکت مورب کوچکی را با پیستونی همانند استخان رکابی نشان داده است.الگوی لرزش جمجمه ی انسان لاغر با استفاده از اینترفرومتری هولوگرافی میان مدت نور را توسط حرکت استخوان ها به مکانیزم انتقال صدا میفرستد.این نمونه توسط استخوان لرزان صورت گرفت. اختلال شنوایی زمانی اتفاق می افتد که شکاف کوچکی در هرم سرسخت جمجمه ی اصلی انسان در اثر تصادف بوجود می آید.اینترفرومتری هولوگرافی دونما برای مطالعه ی نقص های جمجمه ی انسان تحت شرایط مختلف بکار رفته است.دیدگاه‌ها
دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.1