هولوگرام های دیجیتال

باریک ترین هولوگرام جهان

تکنولوژی هولوگرافیک آرشته، اولین راه حل تکمیلی برای ساخت، انتقال و تحویل هولوگرام دیجیتال که هیوماگرام نامیده می شود می باشد. تکنولوژی هیوماگرام میتواند بطور هم زمان به یک یا چند مکان بصورت زنده منتقل گردد. همانند نمونه های پیش نگاشته ی قابل استفاده در طول زمان محتوای آن ها نیز میتوانند در دستگاه های آی.آر و وی.آر هماهنگ شوند. تکنولوژی آرشته پوششی تا 4 برابر کمتر از استاندارد قمر مصنوعی که برای گردهم آوردن حضار ضروری است را با یک تجربه ی هولوگرافیک زنده و واقعی فراهم می آورد.


هولوگرام دیجیتال در کنفرانس سالت

در نتیجه ی کار دقیق با تیم های فنی و اجرایی در کنفرانس سالت، آرشته به شکل موفقیت آمیز موقعیتی کلیدی کسب کرد. جفری گاندلاش، مدیر عامل شرکت دوبلین، با فروش وسیع هولوگرام های سه بعدی بعنوان یکی از پنجاه قدرت برتر بلومبرگ و مدیریت مالی برتر، هر ساله شناخته تر میشود. پاؤل دافی، مدیرعامل شرکت آرشته میگوید: ما میدانیم که کنفرانس هایی مانند سالت همواره در حال جست و جو برای شیوه های منحصر به فرد برای ابداع راه های انگیزشی جدید و شاید کشمکش برای بهترین بودن هستند.

امسال کنفرانس سالت با معرفی تکنولوژی هولوگرافیک از راه دور به سطح جدیدی میرسد در نتیجه این کنفرانس از توجه روز افزون، اشتغال و مشارکت بهره میبرد. سالت، کنفرانس لاس وگاس، افراد کلیدی در سرتاسر جهان شامل جو بایدن، دیوید کمرون ومدیرعامل سابق سازمان سیا جان برنان، رؤسای  تجاری، افسران سیاست اجتماعی و سرمایه گذاران بیش از 42 کشور و 6 قاره را گردهم می آورد. هدف اولیه ی آن ها تسهیل بحث و بررسی در خصوص همه ی موضوعات میباشد، از حوادث جغرافیای سیاسی گرفته تا گرایشات فرا اقتصادی.

کاربرد های تکنولوژی هیوماگرام

کاربرد های تکنولوژی هیوماگرام

آقای گاندلاش میگوید: تکنولوژی هولوگرام دیجیتال به من فرصت هایی را ارایه میکند تا زمان حرکت خود را محدود کرده و و حداکثر وقت خود را در شرکت،جایی که میتوانم روی کار ارباب رجوع تمرکز کنم باشم. این تکنولوژی برای شکست موانع سر راه زمان و جغرافیاست. موضوع آن نیز نوآوری و شکست است. آنچه که آرشته میکوشد تا انجام دهد، نو آوری و ایجاد تغییرات اساسی در تمامی زمینه هاست. از مراقبت های پزشکی گرفته تا بستری و فراتر از آن. با تکامل جام حذفی وکنفرانس سالت، آرشته هم اکنون با مشتریان جدیدی فعالیت میکند که برای شکست موانع و افزایش توقعات ممکن، تمایلات یکسانی را از خود بروز میدهند.

تکنولوژی هولوگرام های دیجیتال

آخرین مقالات
دیدگاه‌ها
دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.1