هولوگرافی در گوش پزشکی کاربرد های بسیاری دارد که در این مقاله بررسی خواهیم کرد.گوش انسان در استخوانی جاسازی شده است که بخشی از جمجمه را تشکیل ...
۱۳۹۷-۰۲-۰۸
مهمترین کاربرد های هولوگرافی در صنعت پزشکی هولوگرافی اشعه ایکس می باشد .این مقاله خلاصه ای از کاربرد های هولوگرافی در صنعت پزشکی را فراهم می ...
۱۳۹۷-۰۱-۲۹
در آموزش قواعد هولوگرافی با ترکیبات هولوگرافی آشنا خواهید شد که این ترکیبات حرکات میکروسکوپی بر روی سطح یک شی و تغییرات در صفحات را بررسی می ...
۱۳۹۷-۰۱-۱۹
بیش از نیم قرن است که تکنولوژی هولوگرافی مورد بررسی و فرضیه سازی شده است . بهترین راه برای ساخت تصاویر سه بعدی بهره گیری از تکنولوژی هولوگرافی ...
۱۳۹۷-۰۱-۱۹
اگر ارزش یک تصویر دوبعدی به اندازه ی هزاران کلمه است پس ارزش یک تصویر سه بعدی به اندازه ی میلیون هاست.یکی از کاربرد های هولوگرافی بازسازی تصاویر سه بعدی ...
۱۳۹۶-۱۲-۲۱
آرشته سازنده هولوگرام های دیجیتال دستی عناوین بین المللی هفته ی گذشته را،زمانی که میزبان اولین کنفرانس مطبوعات هولوگرافیک در جهان بوده ...
۱۳۹۶-۱۲-۲۰
برای تمامی افراد تصاویر محوشده ی برروی کارت های امنیتی از ویژگی های امنیتی به شمار آن به شمار می آید .ساخت هولوگرام کاربردی امنیتی در همه جوامع ...
۱۳۹۶-۱۲-۱۹
برچسب های هولوگرام شاید مقرون بصرفه ترین راه برای حفاظت از تولیدات شما در برابر جعل میباشد و میتوانند برای اشاره به نیازهای امنیتی شخصیتان طراحی ...
۱۳۹۶-۱۲-۱۹
کاربرد برچسب هولوگرافیک بسته به نوع محصول و محافظت از آن و برای جلوگیری از استفاده های غیرقانونی از محصول انواع متعددی از برچسب های هولوگرافیک نشان دار ارائه می ...
۱۳۹۶-۱۲-۱۰