هولوگرافی آندوسکوپی ابزاری قدرتمند برای تصاویر سه بعدی بدون تماس و اندازه گیری های بی ضرر در درون بدن یا هر فضایی که دسترسی به آن مشکل است را ...
۱۳۹۷-۰۲-۲۲
هولوگرام پراکنشی به چهار دسته هولوگرام های بدون آینه ، هولوگرام های با آینه ، هولوگرام های پراکنشی چند شکافه و هولوگرام پراکنشی دو شی تقسیم می ...
۱۳۹۷-۰۲-۰۸
مهمترین کاربرد های هولوگرافی در صنعت پزشکی هولوگرافی اشعه ایکس می باشد .این مقاله خلاصه ای از کاربرد های هولوگرافی در صنعت پزشکی را فراهم می ...
۱۳۹۷-۰۱-۲۹
در آموزش قواعد هولوگرافی با ترکیبات هولوگرافی آشنا خواهید شد که این ترکیبات حرکات میکروسکوپی بر روی سطح یک شی و تغییرات در صفحات را بررسی می ...
۱۳۹۷-۰۱-۱۹
آرشته سازنده هولوگرام های دیجیتال دستی عناوین بین المللی هفته ی گذشته را،زمانی که میزبان اولین کنفرانس مطبوعات هولوگرافیک در جهان بوده ...
۱۳۹۶-۱۲-۲۰
برای تمامی افراد تصاویر محوشده ی برروی کارت های امنیتی از ویژگی های امنیتی به شمار آن به شمار می آید .ساخت هولوگرام کاربردی امنیتی در همه جوامع ...
۱۳۹۶-۱۲-۱۹
هولوگرام ها تجارت گسترده ای دارند .تخمین زده شده است در سال 2020 خرید و فروش و نمایش هولوگرام اصلی 5.5 دلار بیلیون ...
۱۳۹۶-۱۲-۱۲
کاربرد برچسب هولوگرافیک بسته به نوع محصول و محافظت از آن و برای جلوگیری از استفاده های غیرقانونی از محصول انواع متعددی از برچسب های هولوگرافیک نشان دار ارائه می ...
۱۳۹۶-۱۲-۱۰