ساخت هولوگرام در آزمایشگاه به گونه ای تنظیم می گردد که روش های ساده را با استفاده از تجهیزات ساده به کار بریم به یک لیزر و مواد شیمیایی نیاز ...
۱۳۹۷-۰۹-۲۷
هولوگرافی آندوسکوپی ابزاری قدرتمند برای تصاویر سه بعدی بدون تماس و اندازه گیری های بی ضرر در درون بدن یا هر فضایی که دسترسی به آن مشکل است را ...
۱۳۹۷-۰۲-۲۲
هولوگرام پراکنشی به چهار دسته هولوگرام های بدون آینه ، هولوگرام های با آینه ، هولوگرام های پراکنشی چند شکافه و هولوگرام پراکنشی دو شی تقسیم می ...
۱۳۹۷-۰۲-۰۸
در آموزش قواعد هولوگرافی با ترکیبات هولوگرافی آشنا خواهید شد که این ترکیبات حرکات میکروسکوپی بر روی سطح یک شی و تغییرات در صفحات را بررسی می ...
۱۳۹۷-۰۱-۱۹
آرشته سازنده هولوگرام های دیجیتال دستی عناوین بین المللی هفته ی گذشته را،زمانی که میزبان اولین کنفرانس مطبوعات هولوگرافیک در جهان بوده ...
۱۳۹۶-۱۲-۲۰
برای تمامی افراد تصاویر محوشده ی برروی کارت های امنیتی از ویژگی های امنیتی به شمار آن به شمار می آید .ساخت هولوگرام کاربردی امنیتی در همه جوامع ...
۱۳۹۶-۱۲-۱۹