تولید هولوگرام

تولید کننده محصولات هولوگرافی در ایران

مشاوره و خدمات هولوگرام

برای دریافت خدمات مشاوره رایگان در زمینه هولوگرام، هولوگرافی، برچسب های امنیتی، بارکدهای امنیتی و کاغذ های ضد کپی و ملزومات آن ها و برای آشنایی بیشتر با این صنعت و خدمات قابل ارائه توسط این صنعت میتوانید همین حالا با مشاورین ما تماس گرفته و از خدمات مشاوره رایگان ما بهره مند گردید. خدمات مجموعه ما میتواند به طور کامل منطبق با درخواست های کارفرمایان مختلف و اختصاصی انجام گیرد. خدمات تخصصی و اختصاصی از دیگر خدمات این مجموعه تلقی شده و مطابق با سفارشات خاص و براساس نیاز های خاص قابلیت اجرا خواهد داشت از این رو میتواند با مشاوران مجموعه در این مورد به گفتگو و مباحثه پرداخته و به نیاز های خود پاسخ دهید .

هولوگرام امنیتی

تولید و فروش کالاهای تقلبی یک مشکل رو به افزایش است. این کالاهای تقلبی غالباً بسته بندی می شوند به گونه ای که تا آنجا که ممکن است به کالاهای اصلی شباهت داشته باشند تا بتوانند خریدار را به این باور برسند که کالاهای اصلی خریداری می شود. این باعث نگرانی تولیدکننده کالاهای اصلی می شود. مهمتر از همه، با این وجود، کالاهای تقلبی غالباً کیفیت پایین تری نسبت به کالاهای اصلی دارند و از این رو فروش آنها می تواند به اعتبار تولید کننده کالاهای اصلی آسیب برساند، زیرا خریدار کالاهای تقلبی به طور معمول فرض می کند که کالا اصلی است و در آینده تمایل کمتری به خرید کالاهای اصلی خواهد داشت. علاوه بر این، در مورد کالاهای تقلبی، ممکن است استانداردهای کنترل کیفیت تولید کننده کالاهای اصلی را رعایت نکنند و بنابراین خطری برای ایمنی کاربر باشد.

هولوگرام شفاف

در صورتیکه نیازمند پوشش اطلاعات توسط هولوگرام باشید به گونه ای که اطلاعات مندرج در زیر هولوگرام نیز قابل رویت باشد، استفاده از برچسب هولوگرام شفاف پیشنهاد میگردد. این برچسب ضمن دارا بودن تمامی ویژگیهای امنیتی میتواند بصورت شفاف یا نیمه شفاف استفاده شود نوع چاپ گرم آن به گونه ای است که به هیچ عنوان کندن آن از روی سطح الصاق شده مقدور نمی باشد. پوشش امضاء ، مهر، اطلاعات پرسنلی ، اعداد، حروف و یا هرگونه اطلاعات مهم مندرج در اسنادی مثل چک، اعتبار نامه ها، اسناد دولتی، کارتهای پرسنلی، پایان نامه های تحصیلی و غیره از موارد کاربرد برچسب های هولوگرام شفاف میباشد.

هولوگرام چاپ گرم

هولوگرام چاپ گرم در اشکال هندسی متنوع مانند مربع و دایره و یا حتی اشکال اختصاصی بر روی یک نقطه مشخص و یا به صورت طرح متوالی و نوار در عرض های مختلف به صورت طولی و یا عرضی و یا پوشش کامل بر روی سطوح مختلف کاغذی ، پلاستیکی و یا فلزی توسط دستگاه الصاق میشود و بدلیل استفاده از چسب خاص که تحت دما و فشار فعال شده و الصاق می گردد ، متریال الصاق شده قابل جدا شدن نمی باشد. فشار و دمای دستگاه حین الصاق به حدی است که فویل هولوگرام وارد بافت سطحی می شود، به همین علت است که جدا سازی تقریبا غیرممکن بوده و با خرابی سطح همراه  است.

اخبار و مقالات

مشاهده مقالات