روش ساخت هولوگرام پراکنشی

هولوگرام های پراکنشی

آشنایی با انواع هولوگرام های پراکنشی هولوگرام های پراکنشی به چهار دسته هولوگرام های بدون آینه ، هولوگرام های با آینه ، هولوگرام های پراکنشی چند شکافه و  هولوگرام پراکنشی دو شی تقسیم می شود هولوگرام […]

بیشتر