هولوگرام های کامپیوتری

هولوگرام های کامپیوتری

هولوگرام های کامپیوتری

امروزه محاسبات هولوگرافیک به خوبی درک میشوند.اساسا سه عنصر اصلی در هولوگرافی دخیل است،منشأ نور،هولوگرافی و تصویر.اگر دو عنصرازپیش تعیین شده باشند عنصر سوم را میتوان تخمین زد.برای مثال اگر بدانیم که یک پرتو نور موازی از یک طول موج مشخص و یک سیستم دو شکافه (یک هولوگرام ساده) داریم،میتوانیم الگوهای تابش مختلف را طراحی کنیم.همچنین با دانستن درباره ی الگوی تابش و جزییات سیستم دوشکافه،میتوانیم طول موج نور را نیز طرح و محاسبه کنیم.بنابراین میتوانیم هر الگویی را که میخاستیم عملی کنیم.بعد از اینکه تصمیم گرفتیم از کدامین طول موج برای مشاهده استفاده کنیم سپس هولوگرام توسط کامپیوتر طراحی میگردد.این نوع از هولوگرافی کامپیوتری چندین شاخه شده است وبه سرعت درحال رشد است.برای مثال هولوگرام های کامپیوتری استفاده میشوند تا عناصر هولوگرافیکی عینی را مشاهده،جداسازی و متمرکز کنند و بطور کلی نور لیزر را دربسیاری از وسایل قابل دید مانند دیسک های رایج،کنترل کنند.

هولوگرام های کامپیوتری

تداخل سنج های هولوگرافی

تغییرات کوچک بر روی یک شیء را میتوان با قرار دادن دو نمایشگر بر روی یک شیء در حال تغییر به لحاظ کمی اندازه گیری کرد.دو تصویر با یکدیگر تداخل می یابند
و حواشی آن ها رامیتوان بر روی شیئی که جا به جایی جهات را نشان میدهد دید.در تداخل سنج های هولوگرافی حقیقی،تصویر مجازی اشیا مستقیما با شیء واقعی مقایسه میشود.حتی مضامین غیرقابل رویت،مانند گرما یا امواج شوک نیز میتوانند دیده شوند.تعداد بی شماری از کاربردهای مهندسی در این رشته از هولومتری وجود دارد.

تداخل سنج های هولوگرافی

هولوگرام های چند مجرایی

با تغییراتی در زاویه ی نور نما در یک هولوگرام یکسان صحنه های کاملا متفاوتی را میتوان دید.این جنبه برای حافظه ی کامپیوتر های بزرگ قابلیت های فراوانی را داراست.

هولوگرام های چند مجرایی

برچسب طلاکوب

برچسب نقره کوب

برچسب امنیتی
لمینت شفاف

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *